privatlivspolitik

GDPR – PERSONDATAFORORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 25.05.18

OVERSIGT

• Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
• Hvad bruger vi dine oplysninger til
• Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
• Hvem deler vi vores oplysninger med
• Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
• Hvor længe bevare vi oplysninger om dig
• Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage

1. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Madkastellet ApS
Slagtehusgade 11, 2
CVR.nr. 3289 5492
Persondata@madkastellet.dk

Dataansvarlig:
Økonomichef Martine Madsen
martine@madkastellet.dk

2. HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Levering af aftalte ydelser/vare/services.

Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester.

I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

3. PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.

Behandlingen ernødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Madkastellet, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.

4. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Vi deler oplysninger om dig med:
Vores leverandører af IT-services (databehandlere)
Eksterne revisorer.

5. HVORNÅR OVERFØRER VI PERSONDATA TIL LANDE UDEN FOR EU/EEA

Madkastellet benytter databehandlere placeret i USA herunder bl.a. Salesforce, Dropbox og Mailchimps. Overførslen sker under Privacy – Shield aftalen og i henhold til Persondataforordningens artikel 45. Du kan læse mere om Privacy – Shield ved at følge dette link: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

6. HVOR LÆNGE OPBEVARE VI DINE OPLYSNINGER

Som modtager af nyhedsbreve: Hvis du framelder dig nyhedsbrevet bliver din oplysninger herefter blive slettet fuldstændig. Som kunde, der har købt en vare eller ydelse gemmes dine oplysninger i 6 år som følge af Bogføringsloven.

7. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

Som kunde hos Madkastellet har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

1. Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger

2. Sletning efter anmodning (se nedenfor).

3. Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Madkastellet i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.

4. Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
Tilbagetrækning kan ske her: persondata@madkastellet.dk

5. Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

6. Som kunde hos Madkastellet har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

7. Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Madkastellet slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende.

8. Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),

9. Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller

10. Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt

11. Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

12.  Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Madkastellet behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/