Betalingsbetingelser

50% ved accept af aftalen og 50% 1 måned før event-dato

I tilfælde af Covid-19 restriktioner ændres i pågældende periode således arrangementet ikke kan gennemføres, tilbyder vi at rykke datoen 1 gang. uden gebyrer

Afbestillingsbetingelser

Aflysning af ovennævnte arrangementer vil medføre en fakturering af følgende takster (procent af den samlede bestilling) pr. arrangement:

Annullering fra +12 måneder før datoen for arrangementet betales 5%

Annullering fra 9-12 måneder før datoen for arrangementet betales 10%

Annullering fra 6-9 måneder før datoen for arrangementet betales 25%

Annullering fra 3-6 måneder før datoen for arrangementet betales 50%

Annullering fra 1-3 måneder før datoen for arrangementet betales 75%

Annullering fra 0-30 dagen før datoen for arrangementet betales 100%

Afbestilling skal ske skriftligt.

Skulle MK aflyse eller blive forhindret i at gennemføre arrangementet, vil kunden få det samlede depositum tilbagebetalt.

Deltagerantal

Ved et aftalt minimum antal deltagere betales altid minimum for dette antal deltagere medmindre andet er aftalt skriftligt, uagtet nedenstående betingelser.

Antallet af deltagere kan reduceres med op til 10% ved skriftlig meddelelse herom til MK senest 8 uger før arrangementets afholdelse. Prisen for arrangementet reduceres forholdsmæssigt i henhold til variable ydelser (se tilbud).

Ved reduktion af antallet af deltagere med mere end 10%, reduceres prisen for arrangementet forholdsmæssigt, dog vil MK kræve et forholdsmæssigt afbestillingsgebyr svarende til 50 % af de afbestilte ydelser.

Ved reduktion af antallet af deltagere modtaget senere end 4 uger før afholdelse, reduceres prisen for arrangementet forholdsmæssigt, dog vil MK kræve et forholdsmæssigt afbestillingsgebyr svarende til 50 % af de afbestilte ydelser.

Ved reduktion af antallet af deltagere modtaget senere end 2 uger før afholdelse, reduceres prisen for arrangementet forholdsmæssigt, dog vil MK kræve et forholdsmæssigt afbestillingsgebyr svarende til 75 % af de afbestilte ydelser.

Ved reduktion af antallet af deltagere modtaget senere end 7 dage før afholdelse, reduceres prisen for arrangementet ikke.

Endeligt antal deltagere skal være MK i hænde senest d 14. dage før. MK vil derefter i videst mulige omfang være behjælpelige ved deltagerforøgelse og vil forsøge at finde løsning herpå.

Uoverensstemmelser og reklamationsret

Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem kunde og MK anvendes branchekutymen “Regelsæt for selskabsarrangementer, kurser og konferencer” idet omfang at regelsættet ikke er fraveget i denne kontrakt.

Reklamation vedrørende arrangementet og evt. krav om godtgørelse eller erstatning skal ske senest 1 uge efter, arrangementet er, eller skulle have været, afviklet.